Europadomstolen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna ska ej förväxlas med Europeiska unionens domstol.
Europadomstolen
Europadomstolen
Officiellt namnEuropeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna
Typ av domstolInternationell domstol
Etablerad1959 (initialt)
1998 (permanent)
FöregångareEuropakommissionen
Webbplatsechr.coe.int
Jurisdiktion
Jurisdiktion47 av Europarådets medlemsstater
Auktoritet underEuropakonventionen
ÖverrättEuropadomstolens stora kammare
Domare
OrdförandeDean Spielmann
Sammansättning47 domare, en för varje medlemsstat
Säte
SäteStrasbourg, Frankrike
European Court of Human Rights Court room.jpgSessionssal

Europadomstolen (formellt Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna) har att bedöma oklarheter och tvister kring påstådda brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Dock är domstolen ingen överinstans till nationella domstolar och myndigheter och kan därför inte upphäva en dom eller ett beslut som fattats av en nationell myndighet eller domstol.[1] Om domstolen bedömer att en nationell dom bryter mot Europakonventionen så innebär det dock att landet måste anpassa sin tillämpning av lagen så att en kränkning inte sker igen och det kan i vissa fall även tvingas ändra i sin lagstiftning. Europadomstolen kan även utdöma skadestånd. I enstaka fall har domstolen direkt ålagt stater att ändra lagstiftning eller frige personer som frihetsberövats. Domstolens beslut är bindande för de berörda staterna och de är skyldiga att verkställa dessa.[2]

Europadomstolen består av en domare från varje medlemsstat i Europarådet, vilka utses av den rådgivande församlingen i organisationen som består av företrädare för parlamenten i medlemsstaterna. Sätet är beläget i Strasbourg i Frankrike.

Sverige accepterade domstolens obligatoriska jurisdiktion år 1966.

Sveriges domare i Europadomstolen

Referenser

  1. ^ ”Europadomstolen för mänskliga rättigheter”. Sveriges Domstolar. http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolar-i-Europa/Europadomstolen/. Läst 2 mars 2016. 
  2. ^ ”The ECHR in 50 questions”. http://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf. Läst 2 mars 2016. 

Se även

Externa länkar