Förstelärare

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Förstelärare är i Sverige en karriärtjänst för särskilt yrkesskickliga lärare i grundskolan och gymnasiet. Karriärsteget infördes 2013 som en del av den så kallade karriärstegsreformen i syfte att skapa fler karriärmöjligheter för lärare och på så sätt göra yrket mer attraktivt. Förstelärare kan utses som antingen en fast tjänst eller som ett tidsbegränsat förordnande. Staten anslår 5 000 kronor per månad i lönepåslag för förstelärarna. Minst 50 % av deras tjänst skall bestå av undervisning, vad tjänsten i övrigt skall bestå av ansvarar den lokala skolhuvudmannen för. Ofta ansvarar förstelärarna för pedagogiskt utvecklingsarbete. Som ytterligare ett karriärsteg återinfördes samtidigt lektorstjänster i det svenska skolväsendet.

Källor